Vand

VAND OG VARME

VAND OG VARME

Hver måned opkræves der henholdsvis aconto vand og aconto varme sammen med huslejen. Vand- og varmeregnskabet har afslutning hver 31-05. På Lindholm Brygge 1 er der afslutning 31-12.

 

Efter 3-4 måneder bliver vand- og varmeregnskaber sendt ud til lejer enten pr. brev eller mail. 

Skyldige beløb, eller tilgodehavende, vil automatisk blive afregnet i forbindelse med opkrævning af husleje.

 

Ved fraflytning skal vi bruge kontooplysninger, så evt. tilgode-havende kan blive udbetalt. Skyldige beløb vil blive opkræve