Fraflytning

FRAFLYTNING

OPSIGELSE

Som udgangspunkt har lejer løbende måned + 3 måneders opsigelse. Læs evt. andre vilkår i lejekontrakten. Opsigelse skal gøres skriftlig via blanketten her: opsigelsesblanket.pdf. og sendes til post@lykkebo.dk. Alle juridiske lejere skal underskrive og udfylde blanketten. 

Hvis ikke det er muligt at printe blanketten ud, er man meget velkommen til at komme forbi vores kontor og udfylde den. Efterfølgende fremsendes bekræftelse på opsigelsen pr. mail. Ligeledes øvrig information om fraflytning.

FRAFLYTNING

Fraflytningssyn finder som udgangspunkt sted 10 hverdage eller 14 dage før frigørelsesdatoen (sidste dag i hæftelsesperioden). Indkaldelse til syn modtages på mail senest 14 dage inden synet vil blive afholdt. Lejer skal som udgangspunkt selv deltage i synet, men er det ikke muligt at deltage kan der udstedes en fuldmagt til en anden person. Kontakt os herom. Til synet skal nøgler afleveres til lejemålet. Det vil sige, at lejligheden her skal være tom og rengjort.

Husk ligeledes at framelde el-aftale fra den sidste dag i hæftelsesperioden.

 

Til synet vil fraflytningsrapporten fremsendes pr. mail. OBS hvis der bliver udleveret en pris for malerarbejde i lejligheden, er dette typisk inkl. gulvarbejde og rengøring. Det vil fremgå sidst i rapporten om dette er inkluderet i prisen angivet på rapporten. Der skal gøres opmærksom på, at pris for elektriker-, vvs og tømrerarbejde ikke er inkluderet i prisen. Denne pris vil først fremgå i flytteopgørelsen sammen med fakturaen for arbejdet.

FLYTTEOPGØRELSE

Som udgangspunkt vil flytteopgørelsen blive sendt pr. mail, senest 6 uger efter frigørelsesdatoen.

Vi har mange opgørelser der skal laves og alle ønsker den tilsendt hurtigst muligt. Vi arbejder så hurtigt vi kan, men man skal ikke forvente den før tid. Opgørelsen vil opgøre hvad man får tilbage af depositum eller hvad der skyldes. 

Vi har som udlejer lagt ud for alt i forbindelse med fraflytningen. Det kan fx være maler- og gulvarbejde samt rengøring. Beløb for dette trækkes fra depositummet.

Der vil ligeledes blive tilbageholdt et beløb til vand- og varme-opgørelsen. Tilgodehavende udbetales til oplyste konto.

RENGØRING VED FRAFLYTNING

Lejligheden skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Derudover skal samtlige lyskilder være funktionelle, som ved indflytning. Hvis rengøringen af lejligheden er mangelfuld, er vi nødsaget til at hyre et eksternt rengøringsfirma til at foretage rengøringen på lejers regning.

Husk at rengøre b.la. vinduer, armaturer, wc-kummer, hvidevarer og andre brugsgenstande i lejemålet.

Husk desuden at rense afløb i køkken og badeværelse.

OBS! Køleskabet må ikke slukkes! Hvis køleskabet er slukket gennem længere tid, så holder det ofte op med at fungere.

Lejer vil hæfte for dette.

Kælderrum, loftsværelse og cykelskur skal også tømmes og rengøres.

Navn på postkasse og døre skal ligeledes fjernes.

UD- OG INDTRÆDELSE AF KONTRAKT

Såfremt en juridisk lejer ønsker at fraflytte et lejemål, kan personen blive skrevet ud af kontrakten. Dette gøres med et tillæg til kontrakten som Lykkebo laver. Send os en mail med informationer på hvem der flytter ud, og evt. ny lejers informationer samt ind- og udflytningsdatoer. OBS!! Mindst en af de originale lejere skal blive i lejemålet, ellers skal lejemålet opsiges.


Tillægget koster 500 kr. at lave og dette bliver blot trukket over næstkommende husleje. Tillægget er først gældende når alle lejere har underskrevet tillæg. Angående depositum og vurdering af fraflyttende lejers ’’skader’’ på lejligheden er dette et mellemværende mellem lejerne individuelt.