kasse

INDFLYTNING

UDLEVERING AF NØGLER

Nøgleudlevering foregår på Lykkebos kontor, Vesterbro 58, st., 9000 Aalborg. Udlevering af nøgler er, som udgangspunkt, altid på overtagelsesdatoen, medmindre denne ligger en weekend eller en helligdag.

 

Hvis det er tilfældet, kan nøgler hentes sidste hverdag inden weekenden eller helligdagen.

Husk at tjekke vores åbningstider. Hvis lejemålet er klar før tid, giver vi besked herom. 

 

Nøgleudlevering: Lindholm Brygge 1, 9400 Nørresundby. Dette sker til indflytningssynet i lejligheden. 

INDFLYTNINGSSYN

Senest 14 dage efter indflytning, vil der blive afholdt indflytningssyn i lejemålet. Der må gerne flyttes ind i lejemålet inden indflytnings-synet. 

Det er en god idé at notere alle fejl og mangler i forbindelse med indflytningen, så synsmanden kan gøres opmærksom på alt ved syn. 

Husk ligeledes at notere hvis der er mangler med rengøringen. 

Væsentlige mangler bliver straks udbedret, og uvæsentlige mangler bliver registeret, så der ikke hæftes for, mangler der allerede var til stede ved lejeforholdets begyndelse 

INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis lejer jf. lejekontrakt har den indvendige vedligeholdelse, har man som lejer ansvaret for, at lejemålet løbende bliver vedligeholdt. 

Den indvendige vedligeholdelse omfatter: 

  • Maling af vægge 
  • Maling af lofter 
  • Maling af træværk 
  • Maling af rør og radiatorer 
  • Lakering af gulve 

 Lejer er ligeledes forpligtiget til at: 

  • Skifte defekte pærer 
  • Skifte defekte og bruge batterier 
  • Renholde og rense afløb 


Væsentlige mangler bliver straks udbedret, og uvæsentlige mangler bliver registeret, så der ikke hæftes for, mangler der allerede var til stede ved lejeforholdets begyndelse.